top of page
Search
  • carina437

Derfor er dit selvværd så vigtigt for, at du får bedre succes og salg


Hvis du forestiller dig, at du er en rose, kan du forstå udviklingen af højt selvværd som en proces, hvor rosen folder sig ud og viser sin farve, sin duft og sin pragt.


Hvis rosen er sammenkrøllet og lukket, er der ikke nogen som kan se eller dufte rosen.


Sådan kan du også se på dig selv. Du kan gå gennem livet med utallige uddannelser, kurser og erfaringer.

Der er ingen tvivl om, at du er utroligt dygtig, for det kan man jo se på papiret at du må være. Du har måske gode resultater fra eksamen, kursusbeviser og beviser for eftertragtede og anerkendte udstillinger eller messer. Så rent teoretisk og ”sort på hvidt”, er der ingen tvivl om, at du er virkelig dygtig.


Men tror du selv på dit værd? Tror du selv på at du er nok? Tror du selv på, at det du skaber, giver succes? Tror du selv på, at dine værker sælger godt?


Det er der ikke andre end DIG, der kan svare på. For hvad er succes for lige præcis dig? Hvad er godt salg for lige præcis dig?


Pyha, det blev da vist lidt højtsvævende med meget store spørgsmål!


Lad os lige stykke det ned til en mere simpel måde at forstå selvværd på.


Jeg vil starte med at fortælle dig: DU ER VÆRDIG, FORDI DU ER DIG


Lad os så se på alt det du indeholder: tanker, følelser, kropslige sensationer og adfærd. Hver af disse komponenter er indbyrdes afhængige eller påvirkelige og adfærden har altid en konsekvens med sig.


Lad os undersøge følgende tanke: ”jeg har malet noget helt udueligt, som ingen vil købe eller kunne lide, det er slet ikke færdigt og det bliver heller aldrig færdigt”. Denne tanke skaber måske en følelse af sorg, og du mærker måske en knude i maven. Din adfærd vil højst sandsynligt bære præg af, at du ikke helt har lyst til at vise dit maleri frem. Hvis du alligevel viser det frem, så kommer du måske med undskyldende bemærkninger om, at det bare er en skitse, og at det ikke var helt som du regnede med, og at den dér lille klat ovre i hjørnet bare er en tilfældighed, som så alligevel kom med osv.

Konsekvensen af denne adfærd vil nok føre til, at du ikke oplever succes med dig selv og din kunst, for du har jo lige talt det ned og nærmest ikke vist det frem. Det kan også være at konsekvensen er, at der ikke er nogen som køber din kunst, for du har jo ikke rigtigt givet nogen lov til at se åbent og ærligt på din kunst, fordi du allerede har lagt ordene og bedømmelsen i munden på dem.


Nu vil jeg fortælle dig en formidabel ting: DER ER INTET SOM ER PERMANENT


Du kan altid vælge at lære nyt. Lære at tænke anderledes. Lære at forstå din krops signaler. Lære at forstå dine følelsers budskaber. Lære at tage bevidste handlinger, som fører dig til bedre succes og bedre salg.


Hvad ville du f.eks. føle, hvis du tænkte: ”det har været så skønt at male dette maleri, jeg glæder mig sådan til at vise det frem, for det viser så meget hvem jeg er”?


Dette er grunden til, at selvværdet har så stor en betydning for, at du oplever bedre succes og salg. Det er derfor, at selvværd er et gennemgribende element der arbejdes med på mit mentorforløb.


Jeg har selv gået vejen og jeg går vejen hver evig eneste dag – for jeg vil nå højt og jeg vil have succes!


9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page